nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.


 

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sinds 01/01/2019

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP
 

De consument heeft het recht aan Stevia Products mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Ondernemingsgegevens

Stevia Products
Ertbrandstraat 39
2950 Kapellen

België
BE0884.964.553
info@steviaproducts.be
++32-496502518


Artikel 1: Algemene bepalingen


Stevia Products is een online winkel, die informatie geeft over stevia en producten op basis van stevia verkoopt.
De voorwaarden zijn van toepassing op de klant die gebruik maakt van de Stevia Products online shop.
Bepalingen en voorwaarden van de klant zijn alleen effectief voor zover Stevia Products deze accepteert in schriftelijke vorm.

Door het plaatsen van een order, keurt de klant de voorwaarden en condities goed die op dat moment van toepassing zijn.
De electronische webwinkel van Stevia Products met maatschappelijke zetel te Kapellen (België), Ertbrandstraat 39, BTW BE0884.964.553 (hierna Stevia Products) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Stevia Products assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Stevia Products.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.Artikel 2: Prijs

Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW (9%). Betaling gebeurt met euro als munteenheid. Wanneer er nieuwe prijzen worden vastgesteld, verliezen alle voorgaande prijzen hun geldigheid.  
Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de meegedeelde prijzen van de producten.  
Wij houden ons het recht voor om omwille van foutieve prijsaanduidingen uw bestelling te annuleren en terug te storten.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Stevia Products is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
Stevia Products is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stevia Products.

Stevia Products is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Stevia Products. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van zijn bestelling. Het sluiten van de overeenkomst van de verkoop zal niet in werking treden tot dat de klant heeft betaald. Als er letterlijk fouten, foute prijzen, spellingsfouten of andere op de webpagina staan, is Stevia Products toegestaan om deze te corrigeren, ook na de bestelling.

Als een product niet leverbaar is in strijd is met de verwachtingen, is Stevia Products niet verantwoordelijk voor deze redenen.

Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, zal de klant geïnformeerd worden.

In het geval van een terugtrekking zal elke betaling die reeds werd gedaan, onmiddellijk geretourneerd worden door Stevia Products.

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Stevia Products assortiment online aan te kopen.


Artikel 5: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 6: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Stevia Products mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.


Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Stevia Products en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Stevia Products, Ertbrandstraat 39, 2950 Kapellen, België.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden.


Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.


 

Artikel 7: Levering
 

De levering van de order zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd door GLS De levertijd is afhankelijk van de bestemming (meestal 1 à 2 werkdagen). Alle specificaties van de leveringstermijnen en leveringsdata zijn vrijblijvend te wijten aan mogelijke problemen van de koerierdienst. Stevia Products is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die worden veroorzaakt door de pakjesdienst of door een product dat niet voorradig is.

Als een levering is vertraagd omdat tijdelijk een product niet voorradig is, zal de klant zo snel mogelijk worden geïnformeerd. In dit geval kan de klant zijn bestelling annuleren en als hij heeft reeds een betaling heeft gedaan, zal hij onmiddellijk worden terugbetaald.

Er is geen minimale order waarde.

Terugzending van geopende goederen is niet mogelijk.
 


Artikel 8: Verzendkosten
 

De verzendkosten voor leveringen binnen België bedragen 6,95€ tem 49,99€. Vanaf 50,00€ zijn de verzendkosten gratis.
De verzendkosten voor leveringen binnen Nederland bedragen 6,95€ tem 49,99€. Vanaf 50,00€ zijn de verzendkosten gratis.

 


Artikel 9: Betaling en eigendomsvoorbehoud


De klant betaalt vooraf via de opgegeven betaalmethodes.

Indien de klant wil betalen via een overschrijving, zal Stevia Products hem in kennis stellen van de bankgegevens aan het eind van het bestelproces en dit via e-mail. De levering van de goederen zal niet plaatsvinden tot het volledige factuurbedrag is ontvangen op de opgegeven rekening. Indien de betaling niet is ontvangen binnen veertien dagen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd. Tot dat het volledige factuurbedrag ontvangen is, zullen de goederen eigendom blijven van Stevia Products. Als slechts een deel van het gefactureerde bedrag wordt betaald, behoudt Stevia Products zich het recht voor om de bestelling te annuleren. In dit geval zal het gedeeltelijk betaalde bedrag worden terugbetaald. Bovendien behoudt Stevia Products zich het recht voor om kosten aan te rekenen voor zo'n terugbetaling.Artikel 10: Privacy

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Stevia Products bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Stevia Products uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Stevia Products, Ertbrandstraat 39, 2950 Kapellen, België.


Stevia Products respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De website van Stevia Products maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Stevia Products houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op
info@steviaproducts.be

 

Stevia Products behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stevia Products.


Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Stevia Products om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 12: Stevia Products Klantendienst

De Stevia Products klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496502518 via e-mail op info@steviaproducts.be


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Stevia Products. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Stevia Products kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Alle overeenkomsten afgesloten met Stevia Products worden beheerd door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exlusief bevoegd.

 

 

 

Steviaproducts.be gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij steviaproducts.be voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Lees meer